Trénink zdarma !
TO CHCI

Všeobecná pravidla soutěží na webu myfitnesstrainer.cz

Odesláním soutěže projevuje uživatel souhlas s těmito podmínkami.

  • Informace o výhercích soutěže budou zveřejněny po ukončení soutěže na tomto webu.

  • Každé soutěže se může zúčastnit soutěžící pouze jednou, přičemž do slosování o výhru jsou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku/otázky.

  • Výherci jsou informováni o výhře a způsobu předání výhry e-mailem či telefonem nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení soutěže. Z tohoto důvodu je nutné při vyplňování soutěžního formuláře zadat pravdivé údaje a funkční kontakt. Nepovede-li se výherce kontaktovat mailem či telefonem do 3 dnů po odeslání informace o výhře, výhra propadá.

  • Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na další osobu. Nelze požadovat místo výher finanční plnění. Vymáhání výhry soudní cestou není možné.

  • Server myfitnesstrainer.cz vyhrazuje právo soutěž bez předchozího oznámení zkrátit, prodloužit či zrušit.

  • Účast v soutěžích je dobrovolná a uživatel svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

  • Server myfitnesstrainer.cz vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.

  • Server myfitnesstrainer.cz se zavazuje, že dále neposkytne zadané kontaktní údaje žádné třetí osobě.

  • Odesláním soutěže dává uživatel souhlas pro příjem informačních zpráv serveru myfitnesstrainer dle Zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.)

 Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2013.
Vladimír Vereka (majitel myfitnesstrainer.cz)

MyFitnessTrainer logo

Vladimír Veverka
Posilovna AXAGYM - Hotel AXA
Na Poříčí 40/1051
Praha 1 - Nové Město

© All rights reserved.