Psychoterapie Praha

Psychoterapie Praha - proč je potřeba?

V dnešní moderní společnosti orientované na prosperitu, výkon a úspěch se u lidí častěji vyskytují nepříjemné pocity vyčerpání, nespokojenosti, selhání, bezcílnosti, osamělosti nebo mají nízké sebevědomí. Dalším problémém plynoucího z tého uspěchané doby je, že zároveň svým pocitům nevěnuji dostatečnou pozornost nebo si s úzkostí, ochromujícícím strachem či panikou nedokáží poradit. Jestliže tedy máte jakýkoliv psychický problém, tak psychoterapie Praha vy vám měla pomoci. Kvalifikovaná doktorka Miriam Kotrusová vám pomůže se vypořádat s vašimi pocity. Délka psychoterapie se liší v závislosti na tom, jak různí jsou lidé a jejich problémy, s nimiž přicházejí za terapeutem.

Sám klient si definuje průběh, délku i obsah psychoterapie. Největší motivací proč člověk jde na psychoterapii Praha je touha vypořádat se se svými obtížemi. Každý člověk a každý problém je specifický a individuální. Někomu stačí pár hodin a někdo vyžaduje delší dobu. Psychoterapie Praha vám zde chceme doporučit. Je jasné, že každému vyhovuje jíný psychoterapeut a přístup, kterým postupuje, ale Dr. Miriam Kotrusová pracuje vždy ke spokojenosti klentů.

Psychoterapie Praha - individuální terapie

Psychoterapie vám dává možnost se o sobě dozvědět nové informace. Lze se naučit mít rád i své negativní stránky své osobnosti nebo začnete opět důvěřovat svému vnitřnímu vědění. Vedle lepšího poznání samého sebe začne člověk vnímat i své okolí v jiném světle. Člověk absolvující individuální psychoterapii, si po jejím skončení sebou odnáší jedinečný prožitek setkání samého se sebou. Na individuální psychoterapie se Dr. Miriam Kotrusová specializuje.

Psychoterapie Praha - vztahové problémy

Příčiny aktuálních vztahových problémů mohou pocházet ze zkušeností z raného dětství - ve vztahu k matce, otci, sourozencům či jiným důležitým vztahovým osobám. Psychoanalytická psychoterapie vychází z přesvědčení, že podoba těchto vztahů ovlivňuje celý náš život a blízké vztahy a to i v pozdějším věku. Ranou zkušenost již nezměníme, ale můžeme se pokusit v ní najít jak vysvětlení současných obtíží, tak se na ni podívat očima dospělého.